Aston Martin DB4

Nima Mojtahedzadeh : در ایران استون مارتین هم از این نوع (DB4) وجود داشته. هنوز کامل مطمئن نیستم ولی این عکس رو به اسم ماشین درباری دادن بهم گویا سال 1988 رفته از ایران.قضیه اینه بهش گفتن این ماشین سال 1988 از انبار یه کشور توی خاورمیانه اومده.تقریبا مطمئنه ایران بوده.