Alfa Romeo GT 1600 Junior

M Mehdi Reza : الفارومئو جی تی 1600 جونیور 1976...با اجازه و تشکر از جناب دانشور که اجازه عکاسی از ماشینشون رو به بنده دادن.