Rolls-Royce Phantom IV Drophead Coupe

Reza Amanatchi : این خودرو به سفارش شاه سقفش تماما باز می شه و این یکی از ویژگی هاش هست که اون رو از ١٧ نمونه موجود دیگر این خودرو متمایز می کنه. روی نت فقط ٣-٤ دونه عکس از این ماشین بیشتر نیست که آخرین بار در سالهای ٢٠٠٠ عکس برداری شده.این تنها عکس از نمای [...]