Ford Edsel 1958

عرفان نظری : ابداعات ادسل 1958: 1- سرعت سنج شناور که می توانست در سرعتهای تعیین شده بدرخشد 2- قفل گیربکس در حالت پارک و بازشدن آن با سوییچ 3- مایل شدن قسمت بالایی صندلی ها برای راحتی و حفاظت از شانه ها 4- ترموستات 3وضعیتی برای گرم شدن بهتر موتور و کاهش مصرف سوخت [...]