Pontiac Bonneville 1972

امیر حسین یوسف زاده : بله این ماشین کرج هستش پونتیاک بنیویل 1972 هستش موتور 455 صاحب این ماشین هم یه آقای کاملا با شخصیتی هستند که در میدان سپاه کرج کت و شلوار فروشی به نام برگ دارند ماشین بسیار بسیار تمیز هستش