caterham

Azad Meshkanbariani : آقا فرزاد من هم این رو از موقعی که قرمز و تقریبا نو بود و موتور HOLLBAY مخصوص با درسوپاپ مشکی روش بود میشناسم و میدونم که روی این پلت فرم با نام های مختلفی در کل دنیا و بصورت کیت کار تولید شده که این اواخر هم یکی دو تا از همین کیت [...]