برند : فراری
مدل : 365 جی تی 4 بی بی
کلاس : بیس
نوع خودرو : کوپه
رنگ : ابی کاربنی
سال : 1973.1976
استان-شهر : تهران
تصویرخودرو :
نام کشور سازنده : ایتالیا
برای فروش :