برند : مزراتی
مدل : خمسین
کلاس : بیس
نوع خودرو : کوپه
رنگ : قهوه ای
سال : 1974.1982
استان-شهر : تهران
تصویرخودرو :
نام کشور سازنده : ایتالیا
برای فروش :